Termeni și condiții de utilizare a platformei dialog-ai


  1. Informații preliminare

  Mulțumim pentru interesul față de aplicațiaia noastră web, dialog-ai.ro .


  Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Acest document (denumit în continuare "Prezentul document", "Contractul" sau "Termenii și Condițiile"), împreună cu documentele menționate în el, reprezintă condițiile utilizării aplicației web dialog-ai.ro (denumită în continuare "Aplicația", "Platforma" sau "Website-ul"). Utilizarea aplicației semnifică faptul că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală – un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate, înainte de a naviga pe Platformă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politicile indicate mai sus, vă rugăm să nu utilizați Platforma.


  2. Definiții


  3. Accesul în serviciul dialog-ai

  Website-ul dialog-ai.ro aparține și este proprietatea DIALOG AI SOLUTIONS SRL. Accesul la aplicația dialog-ai se face în baza unui abonament, prin folosirea unui nume de utilizator și a unei parole. Utilizarea acestui website reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta „Termeni și condiții de utilizare” prezentate mai jos.


  2. Conținutul aplicației dialog-ai

  Website-ul dialog-ai.ro este destinat să ofere către clienții săi informații legislative, ele având un caracter pur informativ și nu oficial. Valoare juridică are doar Monitorul Oficial al României în formă tipărită sau legislația Uniunii Europene publicată în ediția tipărită a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene înainte de 1 iulie 2013 și în versiunile electronice ale acestuia publicate după 1 iulie 2013.


  4. Obiectul colaborării

  Obiectul colaborării îl constituie furnizarea către BENEFICIAR a accesului la serviciul legislativ dialog-ai online, în baza tipului de abonament ales la data achiziționării de la adresa https://dialog-ai.ro/pricing .


  În funcție de tipul de abonament ales, UTILIZATORUL are următoarele beneficii:


  5. Obligațiile FURNIZORULUI serviciilor dialog-ai

  DIALOG AI SOLUTIONS SRL are următoarele obligații:


  6. Obligațiile BENEFICIARULUI serviciilor

  Beneficiarul are următoarele obligații:


  În cazul nerespectării de către BENEFICIAR a obligațiilor ce-i revin, potrivit pct. (5), literele c și d, acesta va plăti FURNIZORULUI despăgubiri echivalente cu valoarea prejudiciului produs FURNIZORULUI. Acesta își rezervă dreptul de a suspenda contul de acces până la clarificarea situației de către BENEFICIAR.


  În cazul în care BENEFICIARUL denunță unilateral contractul înainte de ajungerea la termen, FURNIZORUL îi va reține sumele achitate în avans și contravaloarea discounturilor acordate.


  7. Contul de utilizator

  Pentru a folosi site-ul utilizatorii trebuie sa aibă cel puțin 16 ani precum și, în cazul în care utilizatorul are sub 16 ani, consimțământul legal al părintelui ori tutorelui cu privire la utilizarea site-ului și acceptarea acestor Termeni.


  Contul de Utilizator este destinat exclusiv pentru uz personal. Utilizatorul se obligă să notifice imediat administratorii site-ului la adresa: support@dialog-ai.ro ori de câte ori o persoană identificată sau neidentificată, fără permisiunea Utilizatorului, accesează sau ar putea eventual accesa Serviciul cu ajutorul datelor de identificare ale contului de Utilizator.


  Utilizatorul se obligă să nu lase dispozitivul de pe care accesează site-ul nesupravegheat după introducerea datelor de identificare ale contului de Utilizator pentru a preveni utilizarea Site-ului și accesul la date din istoricul personal al accesării Site-ului de către o persoană neautorizată, inclusiv, dar fără a se limita, ca urmare a unui eventual furt al acestui dispozitiv.


  Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale decurgând din această calitate și garantează respectarea obligațiilor prevăzute în prezentul document. De asemenea, Utilizatorului îi revine întreaga responsabilitate pentru utilizarea Site-ului/ Serviciului de o altă persoană care introduce numele și parola utilizatorului, indiferent dacă o astfel de persoană a intrat în posesia datelor de identificare ale contului de utilizator ca urmare a autorizării, neglijenței sau nepăsării Utilizatorului.


  Accesarea serviciului dialog-ai se poate face simultan de la o singură stație de lucru; la autentificarea de la o altă stație, sesiunea anterioară este resetată, pentru a facilita accesul în cazul în care ați uitat să vă delogați.


  8. Proprietatea intelectuală

  Conținutul, designul, structura, precum și materialele website-ului dialog-ai.ro aparțin DIALOG AI SOLUTIONS SRL (și colaboratorilor săi, acolo unde este menționat acest lucru) și sunt protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.


  Textele în format electronic ale actelor normative cuprinse în acest website, reprezintă rezultatul muncii de tehnoredactare/relaționare (prelucrarea informatică a datelor) a departamentelor specializate ale DIALOG AI SOLUTIONS SRL. Astfel, cu toate că informația în sine este publică și nu beneficiază de protecția drepturilor de autor, copierea/preluarea/distribuirea sau reproducerea/republicarea textului în format electronic este interzisă, constituie contravenție și se pedepsește conform legislației în vigoare. DIALOG AI SOLUTIONS SRL își rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terțe persoane, în cuantum de 1000 lei/zi de la data preluării fără drept a informațiilor prelucrate de DIALOG AI SOLUTIONS.


  9. Protecția datelor și informațiilor personale

  Ne angajăm să protejăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate de îndată ce suntem în posesia lor. Implementăm măsuri de securitate organizatorice și tehnice. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom identifica o breșă de securitate care vă afectează, vă vom informa și vom iniția măsuri de protecție adecvate.


  Pentru protejarea datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, DIALOG AI SOLUTIONS SRL utilizează tehnologii de criptare și pseudonimizare. Chiar dacă utilizăm aceste tehnologii și alte măsuri de securitate pentru a proteja informațiile confidențiale și a oferi securitatea corespunzătoare, nu garantăm o securitate 100%.


  DIALOG AI SOLUTIONS SRL utilizează procedurile de securitate și garanțiile pe care le consideră adecvate pentru protejarea datelor personale ale partenerilor noștri sau ale altor persoane care le furnizează companiei. Cerințele de securitate DIALOG AI SOLUTIONS SRL sunt solicitate tuturor împuterniciților și furnizorilor noștri. Scopul nostru este de a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatate datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate aflate sub controlul DIALOG AI SOLUTIONS SRL.


  În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:


  Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.


  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să ne adresați o solicitare în format electronic, datată și semnată la următoarea adresă de email: contact@dialog-ai.ro, pentru a vă informa privind măsurile de securitate implementate.


  Vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost incălcate.


  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, România sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.


  10. Răspundere și garanții

  Echipa DIALOG AI SOLUTIONS depune constant diligențele necesare pentru ca informațiile oferite pe website-ul dialog-ai.ro să fie corecte și actuale, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori/omisiuni pe care acestea le-ar putea conține. Utilizând această aplicație, sunteți de acord – indiferent de circumstanțe – că, atât DIALOG AI SOLUTIONS, cât și consultanții colaboratori, nu vor putea fi făcuți răspunzători pentru informațiile furnizate/conținute/omise sau/și pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii – indiferent de natura acestora – suferite de utilizatorul care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunile sale pe informațiile preluate de pe website-ul dialog-ai.ro.


  DIALOG AI SOLUTIONS își rezervă dreptul de a actualiza și modifica, în orice moment și fără preaviz, conținutul și structura website-ului dialog-ai.ro, precum și dreptul de a șterge în întregime sau parțial conținutul unor informații.


  În nici o împrejurare, DIALOG AI SOLUTIONS nu răspunde pentru nicio pagubă (directă sau indirectă) adusă dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui serviciu/ site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către dvs. sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămari cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.


  Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, DIALOG AI SOLUTIONS nu poate fi răspunzatoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site.


  Nu se oferă garanții cu privire la materialele oferite pe acest site. DIALOG AI SOLUTIONS nu acceptă responsabilitatea și nu garantează că funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.


  DIALOG AI SOLUTIONS și angajații săi nu acceptă nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest site.


  11. Textele de lege actualizate

  Textele actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în niciun document oficial, ele având numai un caracter informativ. În caz contrar, DIALOG AI SOLUTIONS își declină răspunderea pentru orice consecințe juridice ar putea genera o astfel de referire. Singura autoritate din România îndrituită să publice versiuni oficiale ale actelor normative este Monitorul Oficial.


  12. Aspecte juridice

  Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului său sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.


  Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.


  DIALOG AI SOLUTIONS se angajează să trateze datele personale obținute în concordanță cu legislația în vigoare.


  13. Forță majoră


  14. Link-uri către și de pe website-urile terțelor părți

  DIALOG AI SOLUTIONS nu își asumă nici o răspundere pentru conținutul website-urilor terțelor părți pentru care există link-uri pe dialog-ai.ro. Utilizarea acestora atrage părăsirea website-ului dialog-ai.ro și se face pe propria răspundere a utilizatorului.


  Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar DIALOG AI SOLUTIONS nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.


  DIALOG AI SOLUTIONS nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri, privind conținutul sau acuratețea lor.